Elinkeinotoimen organisoinnin loppuraportti julkaistiin

461

Lahden seudun kunnat selvittävät elinkeinotoimen järjestämisestä sekä kuntayhteistyön kehittämistä ja rahoittamista vuoden 2018 aikana. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tekemän selvityksen mukaan kuntayhteistyölle sopivin malli Päijät-Hämeessä olisi laaja-alainen kuntarajat ylittävä yhteistyö. Selvityksen mukaan matkailun edistäminen ja yrityspalvelut kannattaisi hoitaa kuntien yhteistyönä.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n esityksen mukaan yhteinen elinkeinoyhtiö sekä yhteinen matkailun edistämisyhtiö palvelisivat koko Päijät- Hämettä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ehdotuksessa sekä Lahti Regionin että Ladecin tehtävät tarkennetaan ja nimet uudistetaan. MDI:n ehdotuksessa Lahti Regionin nimeksi tulisi Visit Lahti ja Ladecin nimeksi Lahti Business Region. Tavoitteena on, että Päijät-Hämeen kaikki 10 kuntaa olisivat mukana rahoittamassa molempien yhtiöiden toimintaa. MDI:n neuvonantajan Eero Holstilan mukaan kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa onkin vilkuteltu yhteistyölle vihreää valoa.

Matkailun edistämisyhtiön vuosittainen rahoitus olisi kaikilta kunnilta saman verran euroja per asukas. Elinkeinopalveluyhtiön vuosittainen rahoitus olisi sen sijaan porrastettu niin, että ydinkaupunkiseutu maksaa enemmän, ja muut kunnat vähemmän per asukas. Kokonaisrahoituksen määrä pyrittäisiin pitämään ennallaan. Lisäksi Lahden kaupunki jatkaisi esityksessä tärkeäksi nostettua yliopistotoiminnan tukemista ja rahoittaisi lisäksi yliopistojen kanssa tapahtumaa elinkeinojen edistämiseen tähtäävää toimintaa noin yhdellä miljoonalla eurolla vuodessa.

MDI:n neuvonantaja Timo Aron selvityksessä elinkeinotoimen järjestämisessä on selkeästi tahtotila maakunnalliseen yhteistyöhön. Positiivista Aro näki myös esimerkiksi kiertotaloudessa ja resurssiviisaudessa, joissa Päijät-Häme on ympäristöosaamisen kärkialueita. Lisäksi plussina esiin nousi alueen sijainti sekä matkailupotentiaali. Näitä asioita tulisi selvityksen mukaan vahvistaa edelleen esimerkiksi viestinnän keinoin.

Päijät-Hämeen kolme suurinta haastetta ovat selvityksen mukaan alueellisen kilpailukyvyn vahvistaminen, heikkoon väestökehitykseen ja vähäiseen muuttovetovoimaan vaikuttaminen sekä Päijät-Hämeen tunnettuuden lisääminen.

– Päijät-Häme on ollut viime vuosikymmenet alisuorittaja talous-, työpaikka- ja väestönkehityksessä. Käänne vaatii maakunnan voimien yhdistämistä ja vahvaa yhteistä visiota, Aro sanoo.

Eero Holstilan mukaan elinvoimapolitiikan perusyksikkö on kunta. – Elinvoiman vahvistaminen on uuden kunnan ydintehtävä, jota se ei voi ulkoistaa. Koko kuntakonserni ja jokainen työntekijä toimii myös elinvoiman edistäjänä, Holstila sanoo.

Päijät-Hämeeseen tarvitaan lisää työpaikkoja.

– Vaikka teolliset työpaikat eivät välttämättä tuo lisää asukkaita kaupunkiin, ovat ne silti yhä tärkeitä muiden työpaikkojen ohella. Tavoite on kaikille Suomen kunnille yhteinen, eikä työntekijälle ole oleellista mille puolelle kunnan rajaa työpaikka sijoittuu.

Eero Holstila kertoi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n selvityksen johtopäätöksistä Lahti Design Centerillä 7.3. Päijät-Hämeen elinkeinotoimen loppuraportti julkaistiin 20.3.18

TEKSTI: Mikko Blomberg | KUVAT: Mikko Blomberg ja Anna Aalto