Kasvua näkyvissä ja odotuksissa

395

Kevään 2018 Pk-yritysbarometrin mukaan Päijät-Häme noudattelee koko maan hyvää suhdannenäkymää. Samaan aikaan osaavasta työvoimasta on pulaa.

Pk-yritysten taseet ovat tällä hetkellä vahvoja. Rahoitusta ei ole edes harkinnut 61% vastaajista. Seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus on 51% investointeihin ja 35% käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.

Tärkeimmät syyt sille, ettei haettua rahoitusta olla saatu ovat kireät vakuusvaatimukset ja korkea oman pääoman vaatimus. Päijät-Hämeessä korostuu pk-sektorin pienemmän pään ja alueella on hieman enemmän teollisuus- ja rakentamisyrittäjyyttä verrattuna koko maan keskiarvoon. Pienet yritykset ovat pankkisäätelyn kärsijöitä.

– Pankkisäätelyn takia pankit joutuvat kohtelemaan pieniä yrityksiä kuin kotitalouksia, toteaa Finnveran Juha Ketola.

Omistajanvaihdosasioissa noin puolet Päijät-Hämeen pk-yrityspäättäjistä sanoo seuraavansa yrityksensä arvoa aktiivisesti. Toinen puolikas ei barometrin mukaan ole suunnitellut yrityksensä myyntiä lainkaan.

– Yrityksen arvoa kannattaisi aina pitää silmällä, vaikka aktiivisia myyntisuunnitelmia ei olisikaan. Myyntiin tulee myös valmistautua huolella, kertoo Ketola.

Vaikka omistajanvaihdokset ovat lähtökohtaisesti myönteinen asia, on Suomessa vallalla keskittymisilmiö. Ei ole kansantaloudellisesti tervettä, jos tietyillä aloilla tekeminen jää vain muutaman ison tekijän varaan.

Uutena kysymyksenä barometrissä oli mukana tekoälyyn liittyviä kysymyksiä. Päijät-Hämeessä tekoälyratkaisujen käyttö, kokeilu tai tutkiminen on vielä pientä. On kuitenkin mahdollista, että kaikki yritykset eivät erota it-ratkaisuja tekoälystä – ja näiden välinen viiva onkin veteen piirretty.

MIKÄ PK-YRITYSBAROMETRI?

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä.

Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse joulu-tammikuussa 2017–2018.

Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy:n, Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta

Juha Ketola oli kertomassa yritysbarometrin tuloksista Päijät-Hämeen Yrittäjien toimistolla 15.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTI: Mikko Blomberg | KUVAT: MIKKO BLOMBERG JA TIMO SAARINEN, MIRAI IMAGE