Lahden eteläisen kehätien rakentaminen on käynnistymässä. Valtarin ja Destian rakennusurakoihin etsitään nyt mukaan paikallisia yrityksiä.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta solmivat lähes 50 vuotta vireillä olleen hankkeen toteuttamissopimuksen keväällä 2017.

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie. Nykyisin tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi. Valtatie 12 on ainoita kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa, eikä sille ole tällä hetkellä vaihtoehtoisia reittejä. Uuden väylän on määrä parantaa turvallisuutta ja edistää maankäytön tehostamista niin Lahdessa kuin Hollolassa.

8.3. järjestetyssä Letkeät hankintamarkkinat – Paikallista yrittäjyyttä kehätielle -tapahtumassa sekä Destian että Valtarin edustajat kertoivat, että kysyntää on myös pienten yritysten palveluille yllättävän laajalla spektrillä.

– Aliurakoitsijoita haetaan todella moniin tehtäviin alkaen timpureista ja päätyen kokonaisten aliurakoiden toteuttajiin, kertoi Pekka Petäjäniemi Liikennevirastosta.

Työt maantiellä 167 käynnistyivät keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta työt alkavat keväällä 2018. Tavoiteaikataulun mukaisesti valtatie 12 avataan liikenteelle vuoden 2020 lopulla. Viimeistelytöitä tehdään vuonna 2021 ja viimeinen päällystekerros tehdään vuonna 2023.

Pääurakoitsijoina hankkeessa toimivat Destia ja Valtari. Tilaajan suuret hankinnat on tehty vuonna 2017 ja vuonna 2018 keskitytään alihankintatöihin. Tässä on mahdollisuus projekteihin myös paikallisille yrityksille.

– Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 275 miljoonaa. Sidottuja kustannuksia on tässä vaiheessa alle 100 miljoonaa, joten rahaa on paljon vielä jaossa. Tiehankkeen parissa tulee arvion mukaan parissa työskentelemään yhtäaikaisesti noin 700 henkilöä, kertoi puolestaan Liikenneviraston Janne Wikström.

Toimittajien esivalintaprosessi käynnissä nyt

Sekä Destia että Valtari edellyttävät toimittajien kuuluvan heidän järjestelmiinsä.

– Toimittajan esivalintaluokitus vaikuttaa toimittajaluokitukseen, joka on keskeinen työkalu toimittajien riskienhallinnassa. Luokituksella arvioidaan tilaajavastuutietoja, taloudellista tilaa sekä toimitusten laatua ja määrää toimittajapalautteen perusteella, kertoi Valtarin hankintapäällikkö Jarno Arkko.

Tavoitteena on löytää vastuullisia, suorituskykyisiä ja innovatiivisia toimittajia. Esivalinta toimii itsessään myös kriteerinä valitsemiselle.

– Mikäli järjestelmässä ei ole mukana, ei voi myöskään voi saada tarjouspyyntöjä ja lopulta tulla valituksi urakkaan. Onko mukaan valittaville yrityksille määritelty kokokriteerejä?

– Ei, eli mukaan haetaan palveluntarjoajia tuntikonetyöstä lähtien. Pieniin työvaiheisiin otetaan mukaan esimerkiksi timpureita. Kyse on vain siitä, että minkälaiseen kokonaisuuteen kaikki pienetkin työt voidaan yhdistää. Yritykset pääsevät kirjautumaan mukaan järjestelmiin Destian ja Skanskan www-sivuilla.

Linkit järjestelmiin:

Destia

Valtari (Skanskan järjestelmä)

 

TEKSTI JA KUVA: Mikko Blomberg | KUVA: Liikennevirasto