Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy joutui rahoituksen uudelleenjärjestelyn seurauksena järjestämään YT-neuvottelut, jotka johtivat yhdeksän henkilön irtisanomiseen. Miten se vaikuttaa LADEC:n palveluiden laatuun ja laajuuteen? Haastattelimme LADEC:n toimitusjohtaja Jukka Rantasta.

LADEC:n tiedotteen mukaan YT-neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että yhtiön toiminnan mukauttaminen voi johtaa enintään 20 henkilötyövuoden vähentämiseen. Vaihtoehtoina irtisanomiselle huomioitiin vuoden 2019 yleiskorotusten leikkaaminen paikallisesti sopimalla sekä YT-neuvottelujen aikana tietoon saadut eläköitymiset sekä muut toiminnan kustannussäästöt. Edellä mainittujen säästötoimenpiteiden avulla lopulliset henkilöstövaikutukset jäivät arvioitua pienemmiksi, mutta yhdeksän henkilön työsuhde tuli silti päätökseensä. Vähennystarve syntyi rahoituksen vähenemisestä. Miten LADEC:n palvelut muuttuvat?
– Vähennyksiä kohdistetaan strategiseen pidemmän tähtäimen alueelliseen kehitykseen, joten yhteisessä alueellisessa kehityksessä olemme jatkossa hieman vähemmän mukana, Rantanen kertoo.

LADEC:n uusi rahoittajasopimus astuu voimaan vuoden 2019 alusta alkaen ja toimintaa suunnitellaan yksityiskohtaisesti syksyn aikana kaikkien mukana olevien rahoittajakuntien sekä sidosryhmien kanssa. Mukana LADEC:ssa jatkossa ovat nykyisten Lahden, Hollolan ja Orimattilan lisäksi Asikkala, Hartola, Iitti sekä Padasjoki. Näin ollen mukana ovat kaikki muut Päijät-Hämeen kunnat, paitsi Heinola, Kärkölä ja Sysmä.
– Mukana on heterogeeninen joukko kuntia, joiden elinvoima- ja elinkeinopoliittiset tarpeet ovat hyvin erilaisia. Samat eväät eivät toimi 3000 ja 100000 asukkaan kunnissa, Rantanen kertoo.

Rantasen mukaan syys-lokakuun aikana LADEC tulee vielä käymään läpi ja kuulemaan kaikkia mukana olevia kuntia. Hän näkee laajenemisen uusiin kuntiin mahdollisuutena.
– Periaatteessa sitä parempi, mitä suurempi kattavuus.

Ei vähennyksiä palvelukattaukseen

Palvelut yrityksille pysyvät Rantasen mukaan koko lailla ennallaan.
– Yritysrajapinnassa tapahtuva neuvontatoiminta pysyy sisällöltään samana kuin ennenkin. Toiminta-alueen laajentuessa ja resurssien pysyessä ennallaan esimerkiksi palvelun nopeutta ja tehokkuutta saatamme joutua hakemaan, mutta sisältö pysyy samana.
Yrittäjäksi aikoville palvelukattaus pysyy niin ikään ennallaan, mutta tapahtumien määrä vähenee merkittävästi.
– Malskin mennessä remonttiin emme pysty jatkossa järjestämään yrittäjille aikoviksi yhtä paljon tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voi pallotella omia liikeideoitaan. Kehotan sekä yrittäjiä, että yrittäjiksi aikovia ottamaan yhteyttä palvelunumeroomme avun ja neuvonnan saamiseksi tai piipahtamaan neuvontapisteessämme Dooroomissa Rautatienkadulla Lahden keskustassa.

Teksti ja kuva: Mikko Blomberg