Päijät-Hämeen Yrittäjien kansanedustajapataaminen 20.8.2018

200

Yhteisiä haasteita ratkaisemassa

Perinteiseen kansanedustajatapaamisessa yrittäjien viesti eduskuntatalolle oli
yrittäjien puolelta monipuolinen. Yrittäjiä oli paikalla runsaasti, mutta kansan-
edustajien rivejä harvensi muun muassa eduskunnan sote-valiokunnan aikataulut.

Tilaisuuden avannut Päijät-Hämeen yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Tiina Wangel puhui palveluseteleiden tärkeydestä palveluiden hankinnassa. Wangel toivoo päättäjiltä kokeilumieltä palveluseteleiden toimivuuteen liiallisen suunnittelun sijaan.
Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto esitteli puolestaan Suomen Yrittäjien ajankohtaiset kärkiasiat. Asialistalla olivat henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle 20 henkilöä työllistävillä yrityksillä, joka SY:n mukaan parantaisi työllisyyttä vähentämällä palkkaamisen riskiä.
– Alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä kysymys on suhteellisesti merkittävämpi, sillä mitä pienempi yritys on, sitä suurempi on yhden työntekijän suhteellinen työpanos. Jos yritys pystyy joustavasti hakemaan oikeaa henkilöä kulloinkin päällä olevaan tehtävään, on yrityksellä paremmat menestymismahdollisuudet, Hongisto toteaa.

Toisena asiana Hongisto nosti esiin yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan.
– Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asema on epäoikeudenmukainen, kun yrittäjän puoliso ja lapset voidaan katsoa työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjiksi, jos puoliso tai lapsi työskentelee tai on työskennellyt vanhempiensa tai puolisonsa yrityksessä. Se asettaa yrittäjien läheiset eriarvoiseen asemaan muiden ihmisten kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin ja sen aikataulun epävarmuus rasittaa sekä sote-yrityksiä, että maakunnan valmistelijoita.
– Nykyinen tilanne on ongelma ja tulee erittäin kalliiksi koko yhteiskunnalle, kiteytti Hongisto.

Kalle Jokinen (kok.) oli yksi paikalle saapuneista kansanedustajista.

Kansanedustaja Kalle Jokisen (kok.) mukaan kommunikointi on alueella yrittäjäjärjestön ja poliitikkojen välillä luonnollista ja sujuvaa, eikä vähiten keskustelutapahtumien vuoksi. Jokisen mukaan hallituksen tärkein tehtävä tällä hetkellä on vielä sote maaliin.
– Sote-ja maakuntauudistus viedään eteenpäin tämän vaalikauden aikana, Jokinen lupasi.
Jokisen mukaan verotulokertymään ja palveluiden rahoittamiseen liittyy tällä hetkellä kolme isoa haastetta. Alhainen syntyvyys, koulutettujen ihmisten muutto pois Suomesta sekä työperäisen maahanmuuton heikko veto johtavat siihen, että valtion vyötä on näillä näkymin kiristettävä entisestään vastaisuudessa. Soten jälkeen tärkeysjärjestyksessä seuraa Jokisen mukaan sosiaaliturvauudistus.

– Tällä hetkellä on liian helppoa jäädä kotiin työn tekemisen sijaan. On löydettävä keinoja saada terveet, työkykyiset ja työikäiset ihmiset töihin tai kouluun.
Jokisen mukaan Suomen valtion ensi vuoden budjetista on tulossa tiukka: talousarvioehdotus on 51,1 miljardia ja 1,7 alijäämäinen. Taloustilanne on kuitenkin vuoden takaista parempi, sillä viime vuonna budjetti oli alijäämäinen noin 7 miljardilla eurolla.
– Syitä tähän voidaan tietysti hakea myös globaalisti kohentuneesta taloustilanteesta, myönsi Jokinen.

Kansanedustaja Ville Skinnari (sdp.) on mukana myös eduskunnan talousvaliokunnassa. Hänen mukaansa työvoimapula on tällä hetkellä iso teema valiokunnassa Suomen kasvaessa kovaa etenkin Varsinais-Suomessa. Lahdessa työttömyys on kuitenkin yhä noin 14 %.
– Päijät-Hämeen viennin arvo ei ole kasvanut yhtä hyvin kuin muualla Suomessa, Skinnari totesi.
Lahdessa on panostettu ympäristöalaan, joka ei kuitenkaan ainakaan vielä näy euroina tai työpaikkoina. Skinnari nosti tulevaisuudesta esiin LAMK:n ja LUT:n yhteistyön, jonka hän toivoi poikivan Lahteen paljon graduja ja mahdollisuuksia myös elinkeinoelämälle.

Teksti ja kuva: Mikko Blomberg