Jätelaki uudistuu – PK-yritysten asema parantuu

449

Ympäristöministeriön työryhmä esittää jätelakiin muutoksia, jotka parantaisivat jätehuollon markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille.

Työryhmässä edustettuna ollut Suomen Yrittäjät kiittää pääosaa ehdotuksista. Kriittisesti suhtaudutaan esitykseen, jonka mukaan muista toimialoista poiketen jätehuollon kuntaomisteisille osakeyhtiöille annettaisiin perusteeton etuoikeusasema.

Työryhmä esittää kunnan toissijaista jätehuoltoa koskevaa säännöstä muutettavaksi, kuten hallitusohjelma edellyttää. Yhteisten pelisääntöjen tarkentuessa myös muiden yksityisten yritysten jätehuolto tehostuu, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Lisäksi työryhmä esittää, että vuoden 2017 loppuun mennessä tulee tehdä erilliset selvitykset sekä erillisen sähköisen markkinapaikan perustamisesta, että kunnallisen jäteinfrastruktuurin avaamisesta yksityisten yritysten jätteille.

Sen sijaan Suomen Yrittäjät ei hyväksy työryhmän enemmistön esitystä, että kunnan vastuu yhdyskuntajätteistä ulotetaan asumisessa syntyvän jätteen lisäksi myös kunnan omaan jätteeseen.

Suomen Yrittäjät vastustaa myös esitystä suurten kuntayhtiöiden kilpailuedusta. Juuri voimaan tulleessa hankintalaissa määritellään tiukat edellytykset, joiden täyttyessä kuntayhtiö voi myydä hyödykkeitä omistajakunnalle ilman kilpailutusta.

PÄÄTÖS JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Aktiivinen vaikuttaminen tuotti jälleen tulosta, kun Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti 16.2. kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkumisesta. Päätöksen mukaan järjestelmä voi jatkaa nykyisen mallin mukaan. Päijät-Hämeen Yrittäjät on vaikuttanut asiassa voimakkaasti yhdessä kuljetusyritysten kanssa sekä antanut jätelautakunnalle kannanoton asian puolesta syksyllä 2016. Asiaa käsiteltiin myös vuoden ensimmäisessä Päijät-Hämeen Yrittäjälehdessä.

Teksti: Päijät-Hämeen Yrittäjät, Suomen Yrittäjät