Suomen yleissitovuus uudistettava – ristiriidassa perusoikeuksien kanssa

310

Suomen yleissitovuusjärjestelmä on ristiriidassa perusoikeuksien kanssa. Se rajoittaa perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisesti elinkeino- ja sopimusvapautta sekä loukkaa yhdistymisvapautta ja yrittäjien yhdenvertaisuutta. Näin toteaa Suomen Yrittäjät julkaisemassaan Suomen yleissitovuusjärjestelmä ja perusoikeudet -raportissa.

Euroopan unionin perusoikeuskirja, Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus turvaavat yhdistymisvapauden ja yhdenvertaisuuden perusoikeuksina. Elinkeinovapaus turvataan sekä unionin perusoikeuskirjassa, että Suomen perustuslaissa. Lisäksi vapaan kilpailun periaate on EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen keskeinen elementti. Sopimusvapaus saa suojaa perusoikeussäännösten ja niiden tulkintakäytäntöjen kautta.

Suomalaisessa yleissitovuusjärjestelmässä on kysymys siitä, että työnantaja- ja työntekijäliitot sopivat keskenään ehdoista, joita työnantajaliittoihin kuulumattomat järjestäytymättömät yritykset ovat velvollisia noudattamaan. Sopimuksilla asetetaan siis velvollisuuksia kolmansille osapuolille.

– Suomessa ei riitä, että työnantaja noudattaa työlainsäädäntöä. Sen on noudatettava muiden neuvottelemaa työehtosopimusta, johon se ei ole vapaaehtoisesti sitoutunut ja jonka sisältöön se ei ole voinut vaikuttaa, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Teksti: Suomen Yrittäjät