65 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista toisin kuin työehtosopimuksessa lukee.

Tieto käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä Luottamuspuntari-tutkimuksesta, johon vastasi 1040 suomalaista tammi-helmikuun vaihteessa. 24 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 41 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen ”työntekijöille ja työnantajalle pitää antaa mahdollisuus sopia työpaikoilla myös työehtosopimuksista poiketen” kanssa. Vain viidennes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Tutkimuksen teetti Suomen Yrittäjien Yrittäjäsanomat.

– Tutkimus osoittaa, että työpaikkasopimisella on erittäin laaja suomalaisten kannatus poliittisen kentän laidalta laidalle. Suomalaiset ymmärtävät, että pitää olla mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, jos sitä molemmat osapuolet työpaikoilla haluavat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tutkimustulosta.

Pentikäinen uskoo, että työpaikkasopiminen etenee, koska se luo työpaikkoja ja sillä on kansalaisten vahva tuki.

34 prosenttia vastaajista kannattaa sitä, että henkilöperusteista irtisanomista pitää helpottaa pieniltä yrityksiltä, jotta työpaikkoja saadaan lisää. 38 prosenttia on eri mieltä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitääkö olla mahdollisuus työskennellä myös työehtosopimusten minimipalkkoja pienimmillä palkoilla. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 25 prosenttia vastaajista, täysin tai jokseenkin eri mieltä 59 prosenttia vastaajista.

Teksti: Suomen Yrittäjät