75 pienyrittäjää saapui keväällä 2016 urheilukeskukseen testattavaksi. Kuntotesteistä alkoi vuoden mittainen Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hanke, jonka tuloksista on juuri tehty alustava yhteenveto.

Hankkeeseen osallistui yrittäjien lisäksi myös 35 pk-yritysten työntekijää. Vuoden aikana osallistujille on tarjottu mahdollisimman monipuolisesti erilaisia lajikokeiluja ja järjestetty hyvinvointiteemaisia luentoja. Osallistujilla oli myös mahdollisuus henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan, ja ilahduttavan moni yrittäjä myös käytti tämän option hyödykseen.

– Lopputesteihin saapui tänä keväänä 51 osallistujaa. Projektipäällikön silmin on tietysti harmillista, että aika moni jätti nyt tulematta, mutta prosenttiluvut ovat varsin tyypilliset tällaisiin hankkeisiin, kertoo Ahti Romo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:stä.

Puhtaasti lukujen perusteella voidaan todeta, että Päijät-Hämeessä yrittää nyt aiempaa parempikuntoisia ja hoikistuneita yrittäjiä.

Molempiin testeihin osallistuneesta yrittäjäjoukosta saadaan arvokasta tilastotietoa hankkeen vaikutuksista. Tarkoituksena on koostaa runsaasta datasta analyyttisempikin loppuraportti, jonka julkaisu menee todennäköisesti pidemmälle syksyyn. Jo tulosten pika-analyysi kuitenkin osoittaa, että pilottiprojekti oli onnistunut.

Puhtaasti lukujen perusteella voidaan todeta, että Päijät-Hämeessä yrittää nyt aiempaa parempikuntoisia ja hoikistuneita yrittäjiä. Painoindeksin mukaan osallistujista ylipainoiseksi luokiteltuja oli alussa 36 prosenttia ja lopussa 16 prosenttia. Normaaliin painoindeksiin ylti
hankkeen päättyessä yli puolet osallistujista, kaikkiaan 53 prosenttia.

Ylipainoiseksi luokiteltuja oli alussa 36 prosenttia ja lopussa 16 prosenttia.

Suuri työkuorma paha haastaja

Niiden joukossa, joilla jo lähtötesteissä ylipaino oli luokiteltavissa lihavuudeksi, oli paino saattanut kuluneen vuoden aikana jopa nousta.

– Ne, joilla on paljon haasteita elämäntapojensa kanssa, tarvitsisivat selkeästi enemmän henkilökohtaista ohjausta kuin mitä hanke pystyi antamaan. Isossa kuvassa katsoen suunta on kuitenkin vahvasti oikea.

Ahti Romo iloitsee mukaan lähteneiden yrittäjien avoimuudesta ja rakentavista keskusteluista.

Romo iloitsee erityisesti siitä, että viskeraalirasvan mittauksissa näkyi merkittäviä parannuksia. Juuri elimistön sisäinen viskeraalirasva on terveyden kannalta kaikkein vaarallisinta. Hienoja tuloksia saatiin myös kuntoindeksimittauksista.

Ahti Romo sai vuoden aikana nauttia rautaisannoksen päijäthämäläisen pienyrittäjyyden syvintä olemusta liikuntaneuvontatapaamisissa. Hän iloitsee mukaan lähteneiden yrittäjien avoimuudesta ja rakentavista keskusteluista. Perusasiat, joiden äärellä henkilökohtaisissa tapaamissa pyörittiin, olivat täsmälleen samoja kuin työikäisellä väestöllä muutenkin. Liikkua pitäisi enemmän ja ruokavalionkin kanssa olisi petrattavaa. Siinä monen pienyrittäjän lähtötilanne hankkeen alkaessa.

– Silmään pisti se, että monella yrittäjällä työkuorma on valtavan iso. Aikaa liikunnalle on oikeasti vaikea sovitella kalenteriin. Se ei tosin tullut yllätyksenä, sillä omat vanhempanikin ovat yrittäjiä.

Laadulliset muutokset tärkeimpiä

Romo muistuttaa, ettei pelkistä testituloksista voi päätellä kaikkia hankkeen vaikutuksia. Niillä mitataan vain tiettyjä muuttujia, ja monella yrittäjällä on voinut tapahtua muutosta asioissa, jotka eivät mahdu mittaristoon. Esimerkiksi asennetason muutokselle ei ole numeroa kuntotesteissä.

– Parhaita tuloksia ovat mielestäni oivallukset, joita osallistujat ovat itse omista elämäntavoistaan tehneet. Testituloksettuntuivat avaavan monen yrittäjän silmät. Tulevaisuuden työkyky onmonelle hyvä motivaattori.

Keväällä päättynyt hanke oli luonteeltaan pilottitoteutus ihan valtakunnallisestikin. Heti perään aloittaneen toisen yrittäjäryhmän kanssa toimintatapoja kehitetään ensimmäiseltä ryhmältä saadun palautteen perusteella. Romo uskoo, että paikallisten yrittäjien avulla luotu konsepti on monistettavissa myös muualle Suomeen. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät on jo kattojärjestönä osoittanut kiinnostusta Lahdessa luotua mallia kohtaan.

Liikuntahankkeen projektipäällikkö Ahti Romo pitää kehon kuntoindeksiä testien kokonaisvaltaisimpana mittarina. Tulokset näyttävät hyviltä.

Teksti: Terhi Kangas
Grafiikka: Anna Räikkönen