– kaupallinen yhteistyö –

LAMK Laulumaan uudistumisen apuna

Innovaatioseteli (5000€ + alv 24%) on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat hankkia uutta tietoa ja asiantuntijaosaamista liiketoimintansa kehittämiseksi. Lahden Ammattikorkeakoulu auttaa yrittäjiä ja yrityksiä Innovaatiosetelin hakemisessa.

Lahden ammattikorkeakoulu on vahvasti mukana innovaatiosetelitoiminnassa ja tarjoaa monenlaisia kehittämispalveluita päijäthämäläisten yritysten tarpeisiin liiketalouden ja matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissään. Tarjolla on niin alakohtaista kuin monialaistakin asiantuntemusta, osaamista ja innostusta yrittäjien ja pk-yritysten tarpeisiin.

Tekniikan alalta malliesimerkkinä käy lahtelaisen huonekaluyrityksen LAULUMAA Huonekalut Oy:n innovaatioprojekti, jota on tehty yhdessä LAMKin tekniikan yksikön kanssa hyödyntäen Tekesin Innovaatioseteliä. Projekti sai alkunsa, kun Laulumaan uudet yrittäjät halusivat kehittää palveluitaan kuluttajaystävällisimmiksi verkkosivuston kehityksen yhteydessä vastaamaan paremmin nykykuluttajan tarpeita. Kehitteillä on mobiilisovellus, jota hyödynnetään jatkossa LAULUMAA Huonekalut Oy:n asiakaspalvelutilanteissa myymälässä sekä yrityksen verkkosivuilla helpottaen asiakkaan ostopäätöstä.

LAULUMAAN Yrittäjät Marika ja Aki Alenius kehuvat kilpaa LAMKin kanssa tehtävää yhteistyötä. LAMK on hoitanut koko projektin ammattimaisesti, yrittäjiä kuunnellen. Yrittäjät ovat positiivisesti yllättyneitä osaamisen todella korkeasta laadusta. Projekti on valmistunut aikataulussa ja jopa nopeammin kuin oli ajateltu. Ilman innovaatioseteliä ja LAMKia emme olisimme saaneet sovellusta toteutettua itsenäisesti. LAULUMAA on hyödyntänyt innovaatiosetelin kokonaisuudessaan mobiilisovelluksen kehitystyöhön. Yhteistyö LAMKin kanssa jatkuu edelleen, sillä sovellus julkaistaan myöhemmin syksyllä.

LAMKin tekniikan alalta projektissa yhteyshenkilönä mukana ollut Gatja Tiusanen, on myös tyytyväinen toteutettuun projektiin ja sen etenemiseen. Yhteistyö LAULUMAAN kanssa on ollut erittäin hyvää ja avointa. Tiivis yhteistyö on tuottanut tuotteen, joka vastaa asiakkaan tarpeita ja on kehitetty aidosti asiakaslähtöisesti. Projektissa mukana ollut opiskelija on saanut kehitysprojektin kautta paljon oppia sekä teknisesti että myös yhteistyöstä yrityselämän kanssa.

Innovaatioseteli-caset toteutetaan tekniikan alalla joko asiantuntijatyönä tai yhdessä opiskelijoiden kanssa, riippuen asiakastarpeesta ja projektin sisällöstä. Toteutustapa ja aikataulu sovitaan aina toimeksiantajan kanssa yhdessä. Yritysprojektit ovat opiskelijoille erittäin tavoiteltuja ns. oikeita projekteja, joihin tullaan mielellään ja intoa puhkuen, Gatja kertoo. Tekniikan ala on tarjottavien palveluiden osalta hyvin monimuotoinen. Tarjolla on puutuotteiden ja kalusteiden testauspalveluita, materiaaliteknologian ja energia- ja ympäristöalan palveluita, mekatroniikkapalveluita sekä ohjelmistotuotanto-, tietoverkko ja mediatekniikan palveluita, joihin myös LAULUMAAn mobiilisovellus-projekti on sisältynyt.

Lisätietoja innovaatiosetelin hyödyntämisestä:
Tekniikan alan yhteyshenkilö: Gatja Tiusanen, gatja.tiusanen@lamk.fi
LAMK yrityspalvelut@lamk.fi
www.lamk.fi