Kanta- ja Päijät-Hämeessä on noin 140 yritystä, jotka tekevät vientiä jossain muodossa. Team Finlandin tarkoituksena on saada innostettua kotimaan markkinoilla pärjääviä yrityksiä harkitsemaan vientiä seuraavana kehitysaskeleena.

Uusi hallitus asetti tavoitteen: 2020 mennessä vienti pitäisi tuplata. Valtakunnalliseen tavoitteeseen pyritään jokaisella alueella. Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Matti Nykänen vastaa Päijät-Hämeessä yritysten vientiin liittyvästä neuvonnasta ELY-keskuksella.  Hänen mukaansa moni yritys tyytyy toimimaan kotimaan markkinoilla, eikä vientimahdollisuuksia edes harkita toiminnan kasvattamiseksi. Nykäsen mukaan perheyrityksetkin voisivat lähteä rohkeammin kansainvälistymään.

-Perheyrityksillä on iso riski lähteä viemään, koska niissä täytyy miettiä myös tulevia polvia. Yritysmuodosta ja yrittämisen tavasta huolimatta viennin esteenä on myös markkinatuntemus. Pk-yrityksillä voi kestää useampi vuosi ennen kuin kansainvälistyminen alkaa kantamaan hedelmää isommassa mittakaavassa. Siihen menee aikaa ja rahaa, Nykänen kertoo.

Syyt vientiin ovat selvät: Suomen markkina-alue on pieni ja isot kasvumahdollisuudet ovat ulkomailla.  Nykäsen mukaan yrittäjäyhteistyö olisi monella pienellä yrityksellä avain viennin toimimiseen.

-Sisämarkkinakilpailun sijaan voitaisiin joskus miettiä yhteistyössä vientimahdollisuuksia. Suomessa verkostoituminen pk-yritysten välillä on tutkitusti heikkoa. Joissain tilanteissa olisi syytä yhteiseen vientiponnistukseen.

Nykäsen päätyö on TeamFinland toimintojen koordinointi ja kokoon juoksu Päijät-Hämeen alueella niin, että alueen sidosryhmät ja yritykset olisivat tietoisia julkisista viennin edistämisen palveluista ja kaikki Päijät-Hämeen yrityspalvelut saataisiin paremmin toisiaan tukeviksi. Vientirahoitukseen liittyviä asioita on paljon.

-Paljon kysellään myös markkinatietoa eri alueilla. Finpron ja ulkoministeriön avulla saadaan kohdemarkkina ja oikeat yhteishenkilöt selville tehokkaasti ja tarkasti.

Team Finlandissa on verkostoitumiseen perustuva pohja-ajatus: itse ei tarvitse tietää aivan kaikkea.

-Nyt uudistusten aikana on hyvä, että on ainakin yksi henkilö, jolta voi asiaa tiedustella. Se pitää toiminnan selkeänä yrityksille. Varsinkin uusien ja nuorien yrityksien kohdalla yhden luukun periaate auttaa paljon. Jos ei ole aiempaa kokemusta julkisista palveluista, voi toiminta näyttäytyä sekavana.

Päijät-Hämeen alueella Team Finlandin toimijoita ovat Tekes, Finvera, Finmpro ja ulkoministeriö.

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen Team Finland koordinaattori Matti Nykänen p. 0295 025 079
www.team.finland.fi
www.exportfinland.fi/markkinamahdollisuudet

Teksti: Mikko Blomberg
Kuvat: Siiri Saarnikko