Liikesalaisuuslaki on tervetullut – tärkeä erityisesti pk-yrityksille

587

Liikesalaisuuksien korkeatasoinen suoja on erityisen tärkeä pk-yrityksille. Erilaisen aineettoman tiedon merkitys yritystoiminnassa on korostunut, joten on tärkeää, että yrityksillä on käytettävissä tehokkaita keinoja oikeudenloukkausten varalta, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä kommentoi esitystä liikesalaisuuslaista.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnön tänään. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uutta liikesalaisuuslakia, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivi. Liikesalaisuusdirektiivin tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää liikesalaisuuksien suojaa Euroopan unionissa. Suojan tasossa on ollut hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Suomessa liikesalaisuuksien suoja on ollut jo aiemmin verrattain hyvä, mutta ehdotus parantaa sitä.

Lakiin tulee ensimmäistä kertaa selkeät säännökset.

– Lakiin tulee ensimmäistä kertaa selkeät säännökset siitä, mikä liikesalaisuus on ja milloin sen hankkiminen, käyttäminen tai ilmaiseminen ei ole sallittua, Mäkelä toteaa.

Teksti: Suomen Yrittäjät