Gallup – Miten yrittäjät suunnittelevat toimintaansa

622

Miten päijäthämäläiset yrittäjät suunnittelevat toimintaansa? Kysyimme yrittäjiltä.

Hannu Olkkonen
Aurio Hoiva Oy

Oletko miettinyt tavoitteita yritystoiminnallesi?

– Aurio Hoiva Oy:llä on liiketoimintasuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Suunnitelma sisältää yrityksen keskeisten toimintojen alueet, niiden kehityskohteet ja tavoitteet. Toimintaa kehitettäessä seuraamme erityisesti PHHYKY:n muutoksia ja kehitystä.

Oletko laatinut tätä varten vuosisuunnitelman?

– Kyllä. Vuosisuunnitelmamme keskiössä on asiakkaidemme tarpeet eli yritämme parhaamme mukaan kehittää palvelujemme sisältöjä asiakkaiden näkökulmasta.

Miten aiot seurata vuosisuunnitelman toteutumista?

– Liiketoiminnan toteutumista seurataan sovituilla numeerisilla ja laadullisilla mittareilla. Tunnemme tarkkaan tuloslaskelman sisällön ja pystymme reagoimaan ennakoivasti kulurakenteeseen. Asiakaspalautteiden käsittely on myös tärkeässä osassa suunnitelman seurantaa.

Pekka Siljander
Padasjoen Putkipojat Oy

Oletko miettinyt tavoitteita yritystoiminnallesi?

– Tavoitteena on saada liikevaihtoa kasvatettua n. 15%, kustannusten pysyessä samalla tasolla. Tämän lisäksi minulla on tavoitteena saada isot kylmäaineoikeudet tentittyä loppuun. Tarkoitus olisi myös ottaa asentaja-harjoittelija, joko oppisopimuksella tai koulun kautta.

Oletko laatinut tätä varten vuosisuunnitelman?

– Vuosisuunnitelma on laadittu. Markkinointisuunnitelma ja budjetti on hieman auki vielä.

Miten aiot seurata vuosisuunnitelman toteutumista?

– Vuosisuunnitelmaa seurataan kuukausittain tietokoneelle asetetun taulukon pohjalta sekä ammattitaitoisen tilitoimistomme laatimista kuukausiajoista.

Minna Ikonen
Heinolan Talohuolto Oy

Oletko miettinyt tavoitteita yritystoiminnallesi?

– Kyllä.

Oletko laatinut tätä varten vuosisuunnitelman?

– Meillä on käytössä vuosisuunnitelma sekä 5-vuoden pidempiaikainen suunnitelma, jossa käsitellään yrityksen kehittymistä, henkilöstöä ja kalustoa sekä yrityksen toimintatapoja. Otamme suunnitelmissa huomioon asiakkaamme ja henkilökunnan toiveet.

Miten aiot seurata vuosisuunnitelman toteutumista?

– Seuraamme taloudellisia kysymyksiä kuukausittain. Joka kvartaali tarkkailemme talouden lisäksi myös mahdollisien uusien toimintatapojen kehittämistä. Viiden vuoden suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan.

Teksti: Heidi Kouvo