Lahden ammattikorkeakoulu tekee paljon yritysyhteistyötä ja kehittää koko ajan uusia muotoja yhteistyölle yritysten tarpeiden mukaan. LAMK tarjoaa täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluita eri alojen itysten tarpeisiin liiketalouden ja matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissään. Tarjolla on niin alakohtaista kuin monialaistakin asiantuntemusta, osaamista ja innostusta yritysten tarpeisiin.

Lahtelaisen hyvinvoinnin, kuntoilun ja kuntouttamisen palveluita tarjoavan Fysakoksen yrittäjä Saara Laatta osallistui LAMKin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen valmennusohjelmaan viime vuonna. Fysakos on toiminut alalla yli 10 vuotta, mutta yrittäjän mielestä yritystä ja sen palveluita tulee kehittää koko ajan ja siksi oman alan täydennyskoulutus sopi hyvin hänelle. ”Ohjelman tavoitteena oli vastata sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutokseen, palveluita on osattava johtaa ja kehittää asiakas-näkökulma edellä, tehokkaasti ja kannattavasti huomioiden palvelumuotoilun ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet” kertoo asiakkuuspäällikkö Ann-Nina Maksimainen LAMKista.

”Koulutuksesta sai hyviä työkaluja esimiestyöhön, yrittäjyyteen ja palvelumuotoiluun. Kerran kuussa 2 lähiopetuspäivää antoivat hyvän rytmin tekemiselle. Jokaisella kerralla paneuduttiin uusiin asioihin ja palvelumuotoilu rullasi koko koulutuksen ajan. Minulle esimiestyöskentely on tullut yrityksen kasvun mukana, joten varsinaista esimieskoulutusta en ole koskaan aikaisemmin saanut, nyt tiedän siitäkin puolesta enemmän ja siitä, mihin kannattaa perehtyä tarkemmin jatkossa”, kertoo Laatta ja jatkaa: ”yrittäjille suunnattu koulutus, kävisi hyvin myös sellaiselle, joka miettii yrityksen perustamista tai on etenemässä esimieheksi.”

Saara Laatta on käynyt LAMKissa oman alan lyhyitä, yksittäisiä viikonlopputäydennyskoulutuksia, joita hän suosittelee lämpimästi yrittäjille. ”Lyhyet koulutukset ovat usein suhteellisen edullisia ja kuitenkin laadukkaita ja niille löytyy arjesta helpommin aikaa. Olen juuri aloittanut LAMKin alaisuudessa Urheilufysioterapian perehtynyt osaaja –koulutuksen, 30 op. Koulutus kestää 1,5 vuotta työn ohessa. Tarkoituksena on laajentaa yrityksen palveluja ja omaa osaamista uusille urille.” mainitsee Laatta.

Täydennyskoulutus- ja kehittämisprosesseja voidaan räätälöidä myös asiakkaan tarpeisiin. Suosittuja teemoja  ovat mm. yrityksen palveluosaaminen, tuloksellisuus ja hyvinvointi. Lisäksi tarjoamme alakohtaisia erikoistumiskoulutuksia.

Ota yhteyttä, autamme mielellään ratkaisujen löytämisessä!

Ann-Nina Maksimainen

ann-nina.maksimainen@lamk.fi
puh. 044 708 0390

www.lamk.fi