Aamukahvit: verovapauksia ja vähennyksiä

502

Päijät-Hämeen Yrittäjien toimistolla kävi kuhina, kun Yrittäjien aamukahvien teemana oli yritysverotukseen liittyvät asiat. Rantala Tax & Law Oy:n Tiina Rantalan esittämä veroasia innosti yrittäjät vilkkaaseen keskusteluun verotuksen kiemuroista sekä yrittäjien omista kokemuksista.

Osakeyhtiöille vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. Näihin kuuluvat esimerkiksi tuotantotekijöistä maksetut suoritukset, tutkimus- ja kehittämismenot, vakuutusmaksut, korkomenot, markkinointikulut sekä menetykset, jotka johtuvat rikoksesta tai myyntisaamisten arvonalenemiset ja rahoitusomaisuuden lopullisesti todetut arvonalenemiset.

Esimerkiksi näyteikkunaan tai messuosastolle hankitut somisteet ovat verovähennyskelpoisia.

– Mikäli yritys pystyy perustelemaan, että sillä on vakaa aikomus hankkia sijoituksillaan tuloa, voi vähennyksiin laittaa käytännössä mitä vain. Tulonhankkimistarkoitus yrityksen näkökulmasta riittää, tempausten ei tarvitse tosiasiallisesti kerryttää tuloa, kertoo Rantala.

Vähennyskelvottomia menoja ovat puolestaan käyttöomaisuuden hankintamenot, konserniyhtiön saamisten menetykset, sakot, seuraamusmaksut ja sanktioluonteiset, toiminimen palkat lapselle ja puolisolle. Lisäksi verovapaan tulon hankkimisesta johtuvat menot saa vähentää vain tulon ylittävältä osalta. Edustuskuluista voi puolestaan vähentää vain 50 %. Toistuva puheenaihe verotuksessa on se, mitkä kaikki tulkitaan edustuskuluiksi.

– Verohallinnossa ei ole tehty edustuskulujen osalta selkeää kannanottoa siihen, voiko esimerkiksi asiakkaan kanssa nautitut viinilasilliset laittaa verovähennyksiin, vaikka tarjotut ruuat voikin.

Yrittäjät vs verottaja – mistä väännetään?

Rojaltit, lisenssit ja franchising-maksut konsernien sisällä ovat tyypillisiä oikeusriitojen aiheita. Lisäksi kättä väännetään esimerkiksi yrityksen omistamista mökeistä, lomaosakkeista ja veneistä sekä niiden käytöstä. Rantalan mukaan myös koulutuksista riidellään paljon.

– Yrityksen henkilökunnalle tai toiminimiyrittäjän käyttämistä koulutuksista käydään jatkuvaa kädenvääntöä ja niiden kanssa kannattaakin olla tarkkana.

Useimmin riideltävät asiat eivät aina ole niitä, joista kirjanpitäjiltä ja lakimiehiltä usein tiedustellaan.

– Edustusmenot, työvaatteet, lehdet ja työterveys ovat jatkuvasti kyseltyjä asioita.

Esimerkiksi vaatteiden suhteen vähennettävien piiriin eivät kuulu sellaiset vaatteet, joita voidaan tulkita käytettävän vapaa-ajallakin. Verovähennyskelpoisissa vaatteissa täytyy olla selkeästi näkyvillä esimerkiksi yrityksen tunnus.

– On tietysti saivartelua väittää, etteikö yrittäjä tai yrityksen työntekijä voisi käyttää yrityksen tunnuksin koristeltua vaatetta myös työajan ulkopuolella, mutta tulkinnan mukaan homma toimii näin.

Alikäytettyjä veroetuuksiakin löytyy. Osakeyhtiöiden luontaisetuja ei Rantalan mukaan aina ymmärretä hyödyntää.

– Ainakin lounas-, auto- ja puhelinetu kannattaa hyödyntää, jos mahdollista.

Verovapaita etuja ovat esimerkiksi vapaaehtoiset eläkemaksut, sairaskuluvakuutukset sekä työterveydenhuolto.

Toiseenkin suuntaan mennään välillä. Peitelty osinko on rahanarvoinen etu, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. Peitelty osinko oikaistaan verottamalla osakkaalta 75 % ansiotuloa peitellyn osingon suuruudesta, myös yhtiön verotusta oikaistaan.

Yhteenveto:

Osakeyhtiöllä on elinkeinovapaus, eli yritys saa vähentää kaikki menot, jotka se kokee tarpeelliseksi elinkeinotoiminnassaan. Kirjanpidon täytyy kuitenkin olla luotettavaa ja tarkastettavaa ja hankintojen täytyy olla perusteltavissa jälkikäteen tarkasteltuna. Eri yhtiöillä voi olla erilaiset vähennysoikeudet.

TEKSTI JA KUVAT: Mikko Blomberg