Minna Lehesvuori aloitti Päijät-Hämeen Yrittäjien projektipäällikkönä maaliskuussa. Miten työt ovat lähteneet käyntiin ja millaisissa asioissa yrittäjä voi olla häneen yhteydessä?

Päijät-Hämeen Yrittäjien projektipäällikön työ tuo mukanaan valtavan määrän ihmisiä, materiaalia ja monipuolisen työskentelykentän.

– Tehtäviini kuuluu sote-asiat, hankintaneuvonta ja edunvalvontatehtävät, pääasiassa hankkeen kautta verkostoituvien sote-yritysten aktivointi sekä tiedotus ja ohjaus siihen tukeen, mitä tätä kautta voi saada, Lehesvuori kertoo.

Päijät-Hämeen Yrittäjillä on laaja osaaminen ja verkostot takana, josta voi löytyä yllättävääkin osaamista.

– Meillä on monipuolisia osaajia, joiden lisäksi taustalla on laaja-alainen osaajaverkosto tukena, esimerkiksi Suomen Yrittäjien organisaatio, paikallisyhdistykset ja luottamushenkilöt.

Minkälaisissa asioissa sinuun voi olla yhteydessä?

– Jos on jotain kysyttävää hankintaan tai tarjouksen tekoon liittyen. Yhteydessä voi olla myös jos on kiinnostusta eritoten sotealaan liittyen, haluaa lisätietoa, kehittää omaa osaamistaan tai päästä keskustelemaan muiden toimijoiden kanssa. Autamme myös muissa yrittäjää mietityttävissä asioissa, vaikka ne eivät suoraan olisikaan omaa tehtävää vastaavaa. Aina voi soittaa ja kysyä.

Lehesvuorella on pitkä työhistoria yrittäjien kanssa toimimisesta. Hän on aiemmin työskennellyt kehittymisen, kehittämisen ja muutoksen hallinnan parissa.

Täytyy ymmärtää asiakkaan toimialaa ja päästä asian ytimeen.

– Minulla on pitkä projektikokemus eri alueilta, organisaatioista ja tehtävistä. Viimeisimpänä työskentelin valtiolla Etelä-Savossa. Tehtäväni oli kehittää verkostomaista työskentelytapaa työhyvinvointiasioissa ja tämä sivusi myös hyvin pitkälle sotealaa. Järjestimme esimerkiksi työpajoja palveluohjaus maakunnassa teemoilla, mikä soteala on ja miten sitä voi kehittää. Yrittäjän ymmärtäminen ja liiketoiminnan tukeminen, sekä kaikki tähän liittyvä on tuttua moninaisista yhteyksistä, koulutus- ja tiedotustehtävistä.

Laaja työkenttä haastaa ja palkitsee

Lehesvuoren mukaan kolmentuhannen jäsenyrityksen toimialojen kirjo asettaa omat haasteensa työlle. Työstä mielekästä tekee puolestaan se, että tietää kenelle työtä tekee ja ilo olla yrittäjän apuna ja tukena. Työn monipuolisuudesta tulee sen palkitsevuus ja haastavuus.

– Sote on yksi osa tätä työtä, mutta edunvalvontapuolella kysymykset voivat olla varsin monipuolisia ja monialaisia. Täytyy ymmärtää asiakkaan toimialaa ja päästä asian ytimeen. Tulkita mitä poliittisessa kentässä tapahtuu ja miettiä yrittäjän kannalta seuraavaa mahdollista kehitysaskelta kilpailussa mukana pysymiseksi.

Lehesvuori toteaa nyt työskentelevänsä kaikkein lähimpänä yrittäjän ihoa, ja tavallaan itsekin hieman enemmän yrittäjämäisesti toimien.

– On haastavaa, mutta mielenkiintoista tukea ja auttaa yrityksiä ennakoimaan joitain asioita, helpottaa yrittäjien tiedonsaantia ja varmistaa, että yrittäjiä on kuultu. Minulla on kokemusta koulutusorganisaatioista, kehitysyhtiöistä ja valtion aluekehityksestä, mutta tämä nykyinen työ on kaikkein lähimpänä yrityskenttää.

Vapaa-aikaa vauhdittaa kaksi pientä lasta ja heidän harrastuksensa, mutta Lehesvuorella riittää myös muuta puuhaa työn ulkopuolella.

– Pidän tanssimisesta ja tykkään ihan vain unohtua hetkeksi luontoon tai kauppoihin. Minulla on myös vahva kielitausta ja opiskelen aina jotain lisää. Tällä hetkellä minulta sujuu englanti, ranska, italia, saksa ja espanja. Vähän on tullut opeteltua myös skotlannin kelttiä ja kiinaa, ihan vain hauskuuden ja harrastuksen vuoksi. Se pitää aivot vireänä.

TEKSTI: Maarit Pukaralammi | KUVA: Päijät-Hämeen Yrittäjät