Lahden Ammattikorkeakoulu LAMK sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT tarjoavat useita erilaisia yhteistoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille.

LAMK on rakentamassa alueellista mallia, jolla ammattikorkeakoulu integroituu entistä laajempaan joukkoon alueen yrityksiä ja tekee niiden kanssa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto eli LUT on tehnyt usean päijäthämäläisen yrityksen kanssa yhteistyötä jo vuosikymmeniä.

Ero ammattikorkeakoulun ja yliopiston yritysyhteistyössä on selkeä ja koulujen eri
tavalla profiloituvat tehtävät ovat laissakin määrätty: yliopistot keskittyvät tekemään
tieteellistä tutkimusta, jonka tulokset saattavat tulla käytäntöön vasta vuosien päästä.
Ammattikorkeakoulussa tutkimus ja innovaatiotoiminta ovat käytännönläheisempää.
– Ammattikorkeakouluissa kehitetään ratkaisuja yrityksille tähän hetkeen ja sovelletaan
tutkimusta. Vaikuttavia asioita voivat olla esimerkiksi opinnäytetyöt yrityksille, tuotekehityshankkeet ja muut paikalliset kehitysprojektit PK-sektorin yrityksissä,
kertoo LAMK:n kiihdyttämöpäällikkö Martti Mäkimattila.

Lisäksi Mäkimattila mainitsee esimerkkinä Storm-ideakilpailun, jossa opiskelijoita kannustetaan kehittämään omia liikeideoitaan.
– Ajatuksena on lisätä opiskelijoiden yrittäjäasennetta. Vaikka kaikista ei tulekaan
yrittäjiä, arvostavat nykypäivän työnantajat myös yrittäjähenkisyyttä.

Green Campus Open avaa oven yliopistomaailmaan

Kun LAMK:n vastuu on paikallinen ja konkreettinen yritysrajapinnassa toimiminen,
avaa Green Campus Open puolestaan linkin yliopistomaailmaan. Green Campus
Open on myös Lahdessa toimivan LUT:n alainen toiminto.

– Green Campus Openin fokuksessa ovat yritykset, jotka keskittyvät skaalautuvaan ja
kansainväliseen bisnekseen. Kiihdyttämön toiminta palvelee startuppeja ja yrityksiä, joilta
löytyy kytkentä LAMK:n tai LUT:n avainaloihin. Liiketoiminnassa pitää olla skaalautuvia
elementtejä, eli kun liikevaihto tuplaantuu, työtuntien ei tarvitse tuplaantua. Kansainvälisyys ei ole välttämätöntä, vaan kiihdyttämössä voi myös toimia yritys, joka pyrkii kasvamaan kansallisesti uudella tavalla, kertoo Green Campus Open Accelerator -toiminnan johtaja Lauri Haiko.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii tilitoimistojen kehitys perinteisestä mallista digitaaliseen,
jolloin prosessit parhaimmillaan helpottuvat niin työn tekijällä kuin asiakkaallakin.

Alueella toimivan yrityksen on Haikon mukaan luonnollista ottaa ensin ammattikorkeakouluun yhteyttä, jotta yritys voidaan ohjata sille tarjolla olevista sopivimpaan ohjelmaan.
– LAMK:lla ja LUT:lla on hyvin monipuolista osaamista ja palveluita yrityksen kulloiseenkin tarpeeseen. Green Campus Opentoiminta on osa LUTn työkalupakkia uusien yritysten ja liiketoiminnan synnyttämiseksi meneillään olevasta tutkimuksesta.

Uusien ideoiden ja kehittämishankkeiden kanssa kannattaa Haikon mukaan olla yhteydessä
myös esimerkiksi Ladeciin.
– Mitään haittaa useammasta sparraajasta ei ole. Emme ole Ladecin kanssa kilpailuasemassa, vaan teemme yhdessä työtä paikallisten yritysten hyväksi. On kaikkien etu, että alueen yritykset menestyvät.

Mitä alueen opistot tuovat paikallisille yrityksille?

LAMK
• yrityskohtaiseen ongelmanratkaisuun.
• TKI-/hankeyhteistyökanava alueen PK-yrityksille oman toiminnan kehittämiseen.
LUT
• tilaustutkimus sekä tutkimusyhteistyö tulevaisuuden ratkaisuille.

teksti ja kuva: Mikko Blomberg