Sähkön säästö tai uusiutuvan energian mahdollisuudet mielessä?

Energiatuella edistetään uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä sekä
yritysten energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.
Business Finlandin Lahden tuotepäällikkö Markku Mäkelä kertoo, että Päijät-Hämeessä
tukia voitaisiin hakea ahkeramminkin.

Energiatukea voidaan myöntää investointija selvityshankkeisiin, jotka edistävät uudistuvan
energian tuotantoa ja käyttöä tai energiansäästöä ja energian tuotannon tai käytön
tehostamista. Tyypillisiä tuettavia kohteita ovat esimerkiksi yritysten kiinteistöihin tehtäviä
LVI-järjestelmien parannuksia, jotka mahdollistavat hukkalämmön talteenoton sekä yleisesti sähkönkulutusta pienentävät hankkeet. Tukea voi hakea mikä tahansa suomalainen yritys.
– Tuki on sikäli harvinainen, että tuen saamiseksi ei ole rajattu yrityksen kokoa, eli myös
toiminimiyritykset voivat hakea tukea. Lisäksi tukiprosentit ovat kaikille samat, kertoo Mäkelä. Joitain rajoitteita kuitenkin on: maatilat eivät voi hakea energiatukea, jos energiaa käytetään nimenomaan maatalouden harjoittamisessa oleviin kohteisiin. Toinen ryhmä ovat asuintalot ja asuinkiinteistöt mukaan lukien liike- ja asuinkäytössä olevat rakennukset. Tuen piiriin pääsee vain, jos alle 10 % pinta-alasta on asuinkäytössä.

Business Finlandin energiatuki on keskimäärin 20 %, hankekoko 2018 on keskimäärin
noin 50 000 € paikkeilla. Tuen saadakseen yrityksen täytyy lisätä uusiutuvan energian
käyttöä tai pystyä osoittamaan säästö sähkössä tai lämmössä.
– Kyseessä on suhteellisen helposti osoitettavia asioita. Niitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa esimerkiksi kunnostusinvestointiin. Esimerkiksi vanhan, loppuun ajetun hakekattilan uudistaminen ei kuulu tuen piiriin, koska se pitää tehdä joka tapauksessa.

Byrokratia on yrittäjille usein punainen vaate. Business Finlandiin yhteyttä ottamalla voi saada hyvän ennakkoarvion siitä, kannattaako hakemuksen tekoon ryhtyä. Näin yhdellä puhelinsoitolla voi säästyä paljon aikaa.
– Yleensä hakija tekee itsenäisesti hakemusta niin pitkälle kuin osaaminen riittää. Mikäli joku ilmaisu tai termi on epäselvä, kannattaa olla meihin yhteydessä.

On myös tapauksia, jossa hakija on pyytänyt tarjouksen järjestelmätoimittajilta ja järjestelmätoimittaja on hakemuksen teon apuna. Usein järjestelmätoimittajilla onkin hyvä
näkemys ja rutiini hakemusten täyttämisestä. Myös energian säästön asiantuntijaosaamisen ostamiseen voi saada tukea. Energiakatselmukseen saatava tuki on tyypillisesti 50 %. Raportin perusteella hankkija voi miettiä, lähteekö projektiin ja jos lähtee, tekeekö sen osittain tai kokonaisuutena. Tänä vuonna on lanseerattu myös kevennetty katselmus, joka perustuu ensin tehtävään arvioon, ja katselmukseen
edetään vain, jos säätöpotentiaalia löytyy.
– Siinä saa kohtuuhinnalla joko vihreää tai punaista.

MITÄ RAHOITAMME? UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINNIT 2018
(TAVANOMAINEN TEKNOLOGIA)

SELVITYSHANKKEET:
• kuntasektorin uusiutuvan energian
katselmukset 50 %
INVESTOINTIHANKKEET:
• Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet)
10-15 %
• Lämpöpumppuhankkeet * 15 %
• Aurinkolämpöhankkeet 20 %
• Pienvesivoimahankkeet 15-20 %
• Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %
• Pientuulivoimahankkeet 20-25 %
• Aurinkosähköhankkeet 25 %
• Biokaasuhankkeet 20-30 %
* pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja
Lähde: www.businessfinland.fi

Teksti: Mikko Blomberg