Yritysten Lahti -hankkeella kaupunki pyrkii strategiassa määritettyyn tavoitteeseensa olla
Suomen yritysystävällisin kaupunkiseutu vuoteen 2020 mennessä. Kaupungin saamien tietojen mukaan yrittäjät toivovat kaupungilta kehitystä esimerkiksi hankintojen yritysystävällisyyteen, yrittäjäkasvatukseen sekä yleiseen kaupungin asiakaspalveluasenteeseen yrityksien suuntaan.

– Jonkun pitää aina ottaa asiasta koppi ja viedä sitä eteenpäin, sanoo Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen

Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläisen mukaan hankkeen alkutilanteessa
kurottavaa riittää vielä, jotta tavoite kahden vuoden päästä saavutetaan.
– Kärkihankkeen myötä on toiminnalle luotu konkreettiset ja selkeät mittarit, jotka ovat läpinäkyviä ja helposti seurattavia. Jatkossa yrittäjät pääsevät entistä paremmin seuraamaan, olemmeko suoriutuneet tavoitteissamme suunnitelmien mukaisesti, Venäläinen kertoo.

Kaupungin toimijoiden tavoitteena on tunnistaa tehokkaasti erityyppisten ja -kokoisten yritysten palvelutarpeet. Kärkihankkeen myötä kaupungin palveluita voidaan segmentoida jatkossa paremmin erilaisia yrityksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupungin yritysystävällisyyttä käytännöllisillä toimintamalleilla, kuten kehittämällä hankintoja ja kaupungin työntekijöiden asiakaspalvelukoulutuksilla.
Hankkeen puitteissa toteutetaan myös maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on taata tulevaisuudessa hyvät toimintaedellytykset tilaa vievällä yritystoiminnalle.
– Kujalan alueen kehitys on tärkeä osa hanketta. Kun kehätie valmistuu, täytyy alueella olla valmiuksia ottaa vastaan yritystoimintaa.

Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla tärkeä rooli

Muista tärkeimmistä asioista Venäläinen mainitsee yrityskasvatuskoordinaattoritoiminnan kehittämisen sekä palvelusetelin ottamisen myös yritysten käyttöön. Venäläinen peräänkuuluttaa myös kaikkien osapuolien välistä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.
– Hankkeen tavoitteet liittyvät yrittäjien esiin nostamiin ongelmakohtiin, joten jatkossakin tarvitaan hyvää yhteistyötä ja vuoropuhelua. Elinkeinoelämä, kaupunki, alueen koulut ja opistot ja Ladec muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka pääsee vaikuttamaan yrittämisen edellytyksiin yhdessä huomattavasti tehokkaammin kuin erikseen.

Venäläinen nostaa myös yhden luukun tai yhden soiton periaatteen tärkeäksi yritysystävällisyyden veturiksi.
– Kaupungin tavoitteena on auttaa yrittäjää eteenpäin ongelmansa kanssa, on hän yhteydessä mihin tahoon hyvänsä. Jonkun pitää aina ottaa asiasta koppi ja viedä sitä eteenpäin. Jokaiseen kysymykseen vastauksia ei välttämättä saa yhdellä puhelulla, mutta tärkeintä on osata välittää kysymys eteenpäin oikealle taholle ja henkilölle.

Venäläinen myöntää, että yrittäjiltä on aiemmin tullut palautetta turhasta pompottelemisesta. Siihen haetaan nyt selkeää parannusta.
– Pyrimme jatkossa kaikin keinoin välttämään tilanteet, jossa yrittäjien kysymykset jäävät roikkumaan. Myös silloin kun vastaus yrittäjän kysymykseen on kielteinen, se pitää pystyä
ilmaisemaan suoraan.