Hankintaneuvontaa Päijät-Hämeen Yrittäjiltä

126

Päijät-Hämeen Yrittäjät tarjoaa alueen yrityksille ja hankintayksilöille hankintaneuvontaa. Haastattelimme Päijät-Hämeen Yrittäjien järjestökoordinaattori Jenni Vesasta hankintaneuvontaan liittyvistä kysymyksistä sekä hankintoihin liittyvistä yleisimmistä haasteista.

Hankintaneuvonta on koettu tarpeelliseksi sekä yrittäjien että hankintayksiköiden puolelta. Pk-yrityksille hankintoihin mukaan pääseminen avaa tärkeitä liiketoimintamahdollisuuksia. Kuntien ja kaupunkien kannattaa puolestaan varmistaa, että alueen yritykset osallistuvat tarjouskilpailuihin.
– Se tuo alueelle lisää elinvoimaa, kun alueen yrityksillä riittää töitä, Vesanen toteaa.
Hankintaneuvonnan tavoite on saada hankintayksiköt muokkaamaan tarjouspyyntöjä sellaisiksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin. Lisäksi sen avulla halutaan aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin.

Yrittäjien suuntaan palveluun sisältyy esimerkiksi neuvontaa tarjouskilpailuihin liittyen. Täsmällinen tulkinta ja tarjouspyyntöön oikein vastaaminen ovat tarjousta laatiessa tärkeitä asioita, joiden laiminlyönti saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Vesanen kannustaa yrittäjiä osallistumaan tarjouskilpailuihin rohkeasti ja kysymään apua, jos jokin asia mietityttää.
– Vaikkei menestyisikään tarjouskilpailussa, voi silti saada arvokasta tietoa siitä, mitä ensi kerraksi kannattaa kehittää. Samalla yrityksen nimi tulee tutuksi kunnan toimihenkilöille.
Monissa kunnissa on Vesasen mukaan jo mainittu pk-yritysten huomiointi kunnan strategian hankintoja koskevissa kohdissa.

– Tärkeintä on käytäntö, jossa määritellään miten paljon hankintayksiköiden ihmiset voivat käyttää näihin asioihin aikaa ja miten tärkeinä niitä pidetään. Hyväkään strategia ei auta, jos sitä ei toteuteta käytännössä.

Hankintayksiköille Vesasen viesti on: pilkkokaa tarjouspyyntöjä pk-yritysten kannalta hallittavan kokoisiin osiin, tiedottakaa hankinnoista ajoissa ja kilpailuttakaa sen sijaan, että suositte kuntien omia yhtiöitä. Lisäksi Vesanen kannustaa kuntia ilmoittamaan pienhankinnoista sähköisten palvelujen, kuten HankintaSammon tai Cloudian avulla, kuten monet kunnat jo tekevätkin.
– Kunnan tulisi ilmoittaa myös pienhankinnoista, vaikka kyseessä olisi vain muutaman tuhannen euron hankinta. Se on hyvä kauppa pienelle yritykselle.

Vesanen kehottaa yrittäjiä olemaan yhteydessä kuntien hankintayksiköihin.
– Kuntien hankintayksiköiden työntekijöiden tulee olla hyvin perillä siitä, minkälaisia yrityksiä alueella toimii. On täysin sopivaa olla yhteydessä hankintayksikköihin ja kertoa oman yrityksen palveluista tulevia hankintoja ajatellen.

Päijät-Hämeen Yrittäjillä on suunnitelmissa järjestää lähitulevaisuudessa tapahtumia, jossa hankinnoista päättävät ihmiset ja yrittäjät kohtaavat.
– Yrittäjien ja hankintavirkamiesten kohtaaminen tekee sekä vuoropuhelusta että molempien osapuolien työstä helpompaa.

INFO

Yrittäjät ja hankintayksiköt voivat olla yhteydessä Päijät-Hämeen Yrittäjien hankintaneuvontapalveluun hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hankintaneuvonnan tavoitteena on saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin sekä aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin.

Teksti: Mikko Blomberg