Irtisanomissuojan kevennys on selkeä muutos aiempaan

110

Hallitus antoi 8.11. eduskunnalle lakiesityksen työllistämisen kynnyksen madaltamiseen tähtäävästä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula on kohtalaisen tyytyväinen lakiesitykseen.
– Pienissä yrityksissä henkilöperusteisen irtisanomisen tulee olla helpompaa, sillä se houkuttelee palkkaamaan entistä useammin, kun rekrytoinnin riski koetaan pienemmäksi, Makkula kertoo.

Makkulan mukaan Suomen Yrittäjät haki esitykseen hieman toisenlaista ratkaisumallia, kuin mikä hallitukselle lopulta esitettiin.
– Nykyinen laki edellyttää asiallista ja painavaa syytä työsuhteen päättämiselle. Suomen Yrittäjien ratkaisumallissa oltaisiin luovuttu termistä painavuus. Se on abstrakti käsite, jota on vaikeaa määritellä.

Nyt termit ovat jäämässä lakiesitykseen, mutta kevennys tulee toista kautta. Vastaisuudessa yrityksen koko huomioidaan tuomioistuimissa irtisanomistapauksia käsitellessä.
– Henkilömäärään liittyvää pykälää ei nykyisessä laissa ole, joten muutos on merkittävä. Oikeudessa tullaan vetoamaan henkilöstömäärään, jolloin tuomioistuimet joutuvat ottamaan siihen kantaa uuden lain näkökulmasta. Aiemmin näin ei ole toimittu.

Lakimuutoksen tavoitteena on pienten yritysten työllistämisen kynnyksen madaltaminen. Kun laki astuu voimaan, alkaa oikeuskäytäntöä muodostua käytännön kautta.
– Aikaa oikeuskäytännön muodostumiseksi kuluu useampi vuosi. Korkein oikeus tulee ottamaan kantaa uuteen säännökseen jossain vaiheessa. Vastaisuudessa työntekijämäärä vaikuttaa selvästi siihen, miten juttuja tuomioistuimissa ajetaan.
Lakiesityksen tavoitteena on kohdistaa työllisyyden helpottamistoimet nimenomaan pieniin yrityksiin, sillä niissä työsuhteen ongelmallisuus aiheuttaa eniten päänvaivaa.
– Pienissä yrityksissä taakkaa kaatuu huomattavasti raskaammin yrittäjän ja muiden työntekijöiden niskaan, jos joku laiminlyö tehtäviään. Suhteellinen vaikutus on paljon suurempi esimerkiksi viiden kuin viidensadan hengen yrityksissä.

Makkulan mukaan seuraavaksi on tärkeintä viedä laki maaliin.
– Se on nyt hallituksen esitys, josta eduskunta päättää. Esitykseen pystytään vielä vaikuttamaan. Sitten kun laki tulee voimaan ja se on voimassa olevaa oikeutta, alkaa syntyä juttuja, joita seuraamme tarkasti. Lisäksi mietimme voisiko Suomen Yrittäjät olla sopivissa pioneerijutuissa mukana jollain tavalla.

TEKSTI: MIKKO BLOMBERG | KUVA: MARKUS SOMMERS